Vilken del i kompetensförsörjningen är det som ska utvecklas och på vilken systemnivå? Nedan finns några exempel på innehåll som stödjer organisationen att utveckla sin förmåga att få en tydlig organisation med hög delaktighet och rätt kompetens för framtiden. Åsa Wolgien Nilsson håller även öppna utbildningar som säljs genom Arbetsmiljöforum och Metodicum.

lyft arbetsmiljöarbetet


Har ni kört fast med ert arbets-miljöarbete? Vi skräddarsyr program som möjliggör ett lyft och ger ny energi för att skapa en god arbetsmiljö. För att få en bra effekt är det bra om alla ledningsnivåer får stöd att utveckla i sin roll. Vi har fokus på både struktur och kultur i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Hälsofrämjande ledarskap


När cheferna har ett hälsofrämjande ledarskap utvecklas en stark arbetsplatskultur som får alla att känna att det är kul att gå till jobbet. Idag visar undersökningar att många inte mår bra på arbetsplatsen - vilket resursslöseri för en organisation. Vi hjälper er att identifiera friskfaktorer - ett stöd i chefens arbetsmiljöansvar.

Rätt kompetens för framtiden


Utveckla ett mer strategiskt arbetssätt för att utveckla förmågan att lära och testa nytt för att uppnå mer värde och verksamhetens affärsmål .Lär mer om hur förhållningssätt och arbetssätt kan involvera hela ledningssystemet. . Vi arbetar med att identifiera den strategiska inriktningen och hur chefer 0ch HR samspelar för att uppnå den önskade förändringen.