Åsa är ägare och seniorkonsult på Wolgien Consulting AB som arbetar med organisationer som vill utveckla sin förmåga att skapa delaktighet och stolta medarbetare med rätt kompetens i en tydlig organisation.

- har 20 års erfarenhet av HR-arbete i roller som konsult, strateg, projektledare, utbildare, processledare, förändringsledare och specialist.

- har ett strukturerat arbetssätt, kreativ problemlösning, snabb uppfattningsförmåga och drivet att tillsammans med kunden utveckla och förbättra verksamheten.

- har stor förståelse för hur organisationer styrs och är organiserade. Har erfarenhet av att arbeta i etablerade organisationer med flera beslutsnivåer inom livsmedelsindustri, fordonsindustri, fastighetsföretag, detaljhandeln, myndighet och kunskapsorganisationer.

Kunder & Uppdrag

Exempel på kunder: Lantmännen Cerealia, Octapharma, Förpacknings och tidningsinsamlingen, Orkla Care, Orkla Confectionery & Snacks, Stadium, OX2, AVL, Upplands Väsby kommun, Arbetsmiljöverket, Lunds universitet, UKÄ, Vision, Swedfund, Alecta, Fastpartner mm.

På utbildningar genom Arbetsmiljöforum och Metodicum är deltagarna från så väl statlig, kommunal som näringslivets verksamhet.

INTERIM HR-CHEF på Förpacknings och tidningsinsamlingen

Ett deltidsuppdrag under HR-chefens tjänstledighet. En kombination av löpande personalfrågor, strategiska utvecklingsfrågor och stöd till VD i arbetsgivar- och policyfrågor.hållbart och strategiskt utvecklingsarbete

Tillsammans med Maria Martinsson på Kontakt & Dialog genomför vi program där deltagarna får träna att

underlätta en uppstart av ett mer strategiskt utvecklingsarbete. Vi har fokus på hur kommunikation och relationer kan stödja den önskade utvecklingen och vikten av att hålla fast i den tänkta riktningen när det känns som att inget, eller fel saker händer.

Vi har samarbetat kring ledarskap, organisationsutveckling och social arbetsmiljö i många år. Ifrån början som kollegor på Säkerhetspolisen, under de senaste åren som egenföretagare och konsulter.

Säker arbetsmiljö på lantmännen cerealia

För att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet började vi med att ta fram en nuläges bild av de producerande enheternas arbete. Utifrån den planerades och genomfördes utbildningar och chefsmöten. Nya rutiner och förbättrad uppföljning samt en ökad medvetenhet om vilka hinder kulturen bidrar med var några av insatserna.från föreskrift till praktiskt arbete

Även arbetsmiljöverket vill utveckla sitt interna arbetsmiljöarbetet. Det där med ”hur” man jobbar, kan alltid utvecklas. Vi höll i intressanta utbildningsdagar med myndighetens chefer och skyddsombud och hade de fem faktorerna i OSA föreskriften (AFS 2015:4) i fokus. Så mycket kompetens och engagemang i rummet!Vi vill gärna höra från dig för att skräddarsy ett upplägg som passar er för att fortsätta arbetet med att utveckla delaktighet, kompetens och en tydlig organisation.


Anställningar &

utbildningar

Åsas anställningar med HR-uppdrag under 1995 - 20016: Arla Ost, Finnveden, Vasakronan och Säkerhetspolisen.


Utbildningar:

Certifiering Agil HR, Dandypeople Diplomerad coach , Leapfrog

Diplomerad förändringsledare, Gestaltakademin

Diplomerad BAM handledare, Prevent

Utvecklingsprogram i konsultativt arbete, Arbetskonsulter

Linjen för personal och arbetslivsfrågor, Växjö universitet 1990 - 1995