Organisationsutveckling med lärande, arbetsmiljö och systemförståelse i fokus

Organisationsutveckling

Att undersöka och synliggöra nuläget är en bra start på ett utvecklingsarbete. Vi gör en organisationsanalys för att sedan tillsammans synliggöra strukturella och relationella hinder. Detta möjliggör även diskussioner i grupper om nuläge och önskade förändringar. Vi startar sedan ett utvecklingsarbete, fokus kan då vara att öka delaktigheten, få en tydligare organisering eller andra förändringar för att vara en framgångsrik organisation.

HR-strateg

Kan ert HR-arbete bli en mer naturlig del i verksamhetsstyrningen och verksamhetsutvecklingen?

Vi hjälper er att utveckla arbetsmiljöarbete, chefsförsörjningen eller kulturen och strukturen för lärande så att det ger större effekt. Vi har lång erfarenhet av att utveckla förhållningssätt och arbetssätt - så att HR-arbetet blir och en del av affären med mycket kundnytta.

Lärande

Det behövs mer än ett strukturellt fokus för att en genuin förändring ska ske. Annars är det lätt att fortsätta att navigera efter sin egen karta och tolka omgivningen därefter. Att underlätta samspel och dialog för att undersöka nya arbetssätt och synsätt, gör att det nya faller sig mer naturligt. Peter Senges fem discipliner för att skapa en lärande organisation är pelare som utgör grunden när vi tar fram utbildningar och workshops. Under Utbildningar finns några exempel på upplägg som vi kan genomföra för att öka lärandet och bidra till förändring.


Vill du veta mer?

Åsa Wolgien Nilsson - Telefon: 070-2298669 - Mail: asa.wconsulting@gmail.com