Arbetsmiljödialoger

Ett arbetssätt för att fylla på med perspektiv och förkunskaper om hur man förebygger och hanterar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. I arbetsmiljödialogen görs en probleminventering tillsammans med personalgruppen utifrån tema och anpassade frågeställningar. Samtidigt - utför chefen ett systematiskt arbetsmiljöarbete. En riskbedömning genomförs som stöd för att prioritera vägen framåt att förbättra arbetsplatskulturen.

Maria Martinsson och Åsa Wolgien Nilsson samarbetat kring ledarskap, organisationsutveckling och social arbetsmiljö i många år. Ifrån början som kollegor på Säkerhetspolisen, under de senaste åren som egenföretagare och konsulter.

Osa & Sam

Det finns fem OSA-faktorer, dvs organisatoriska och sociala arbetsmiljö risker som påverkar den arbetsrelaterade hälsan. Vi hjälper er hur ni kan arbeta med dessa som en del av ert SAM - ert systematiska arbetsmiljöarbtet.

Inspiration och delaktighet

Genom att använda Arbetsmiljödialog som metod för probleminventering skapas delaktighet och ansvarstagande. För att få en god effekt får chefen stöd för sitt arbeta med instruktioner, upplägg och inspiration.

Vad är en åtgärd

Mycket av det som kan ge effekt på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön handlar om förhållningssätt, kommunikation och mindset. Lär dig mer om hur du kan göra riskbedömningar och bjuda in till att ta ett gemensamt ansvar.

Kom igång med ert nya arbetssätt!

UppstartsmöTE

Vi hjälper er organisation att starta upp det nya arbetssättet genom en workshop med alla chefer. Vi fyller på med förkunskaper och olika perspektiv för att öka kunskapen om vad det är som påverkar den arbetsrelaterade hälsan.

chefsprogram

Ett skräddarsytt ledarskapsprogram för att ge rätt förutsättningar till chefer i sitt arbetsmiljöarbete. Under programmet arbeta cheferna med sin personalgrupp för att identifiera förebyggande insatser som ger effekt på grupp och organisationsnivå. Ett hälsofrämjande ledarskap.

digital utbildning

Vi har tagit fram ett digitalt chefs-verktyg som säljs via Metodicum. Dels med förkunskaper och dels med instruktioner och inspiration för att planera och genomföra arbetsplatsträffar med fem olika teman.

Hälsofrämjande ledarskap

Organisatoriska och sociala arbetsmiljön kan förbättras genom samtal och riskbedömningar. Det som behövs är att chefen har rätt förutsättningar för att hålla i utvecklingsprocessen*. Vi hjälper er att ta fram arbetssätt som bygger på mer informella samtal och en stor delaktighet från alla i gruppen - i en struktur som motsvarar arbetsmiljöverkets krav.


Då får arbetsmiljöarbete lite mindre struktur och mer mindset - som både utvecklar ledarskap och medarbetarskap samt medvetenhet om vilka hinder som finns i dag. Många chefer blir inspirerade av ett enklare arbetssätt och tycker det är viktigt att arbeta med arbetsklimatet – speciellt nu när distansarbetet fortsätter för många och de dagliga småpratet minskar.


Arbetsmiljödialoger kallar vi ett arbetssätt som får chefer att tänka nytt kring sina arbetsplatsträffar och informella samtal om arbetsmiljöfaktorer. Ju tidigare chefen och personalgruppen kan identifiera faktorer i det vardagliga arbetet som hindrar att delta med sin fulla kapacitet, desto


lättare att förhindra dyra omkostnader för bl.a. ineffektiv hantering eller dåligt samarbete. Dvs organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer. Om riskfaktorerna inte hanteras kan de i sin tur bidra till sjukskrivningar eller ofrivillig personalomsättning. Informell information och tidiga signaler kan fångas upp i samtal om viktiga arbetsmiljöfaktorer!


Fundera en stund utifrån frågorna nedan:

1. Har alla tillräckligt med kunskap om de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorerna?

2. Vad behöver cheferna för att underlätta planering av samtal om viktiga arbetsmiljöfaktorer? - Instruktioner? - Inspiration?

3. Vad påverkar en öppen och tillitsfull dialog om nuläget?

4. Vad krävs för ett ansvarstagande för små förbättringar i vardagen?

5. Hur gör ni riskbedömningar av det som kommer fram kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?


Vad är din reflektion - vad behöver ni göra för att komma vidare med ert stöd och förutsättningar till organisationens chefer?